Utbud

 

Utbud

 

 

 

   Personlig utveckling

 

  • Samtal - Dessa kan vara enskilda, par, familj eller grupp. Jag kallar de även för helande eller frigörande samtal för att symbolisera en process mot en inre läkning. Längtan efter att få uttrycka sig med någon som förstår och lyssnar på djupet är mänskligt och alla angelägenheter är lika viktiga. I lyssnandet hjälper jag till med att lösa upp omedvetna känslolåsningar som skapar ohälsosamma blockeringar, beteendemönster och strukturer. Tillsammans lyfter vi upp det omedvetna till ytan och möts i medkänsla för förändring i din riktning och takt.

 

  • Coaching - Denna tjänst vänder sig till dig som vill ha stöd och hjälp att hitta din unika väg mot ett eller flera specifika mål. Det kan vara av vilken anledning som helst. Du har nått en punkt där du vet att du kan och vill mer, men inte riktigt hur.

 

  • Mentorskap - Detta är för dig som under en längre tid vill ha någon att vända sig till i sin utveckling för att växa som medmänniska. Kanske har du en befattning som innebär kontakt med mycket människor och vill förändra relationer. Men även här kan anledningen vara vilken som helst, men att du saknar ett bollplank vid din sida. Personer som önskar mentorskap känner sig kanske ensamma i sin process mot något som inte ännu riktigt är klarlagt för sig själv.

 


(Några referenser finner du på sista sidan i denna folder.)

 

  


Rådgivning och stöttning

 

  • Genom utbildningar och genom att pröva min kropp och själ med allsköns olika kost, fasta, träningsmetoder, meditation och andra stillhetsfrämjande övningar har jag fördjupat mig i förståelsan av vad som ger långsiktiga och hållbara effekter av vad man vill uppnå för att stärka sin hälsa, mentalt (psykiskt) såväl som fysiskt. I denna rådgivning (stöttning) delar jag med mig av mina erfarenheter för att just du ska få det du behöver för att nå dina mål med kost, träning såväl som det mentala. Företrädesvis med en helhetssyn för bästa resultat.   Handledning

 

  • Med ett helhetsperspektiv och med inrikting på att utveckla människans inre dimensioner, såväl som individ i grupp som individuell, tar jag mig an förtroendet med största engagemang och medkänsla. I förståelsen av hur vi är ämnade att bemöta varandra i de mellanmänskliga situationer vi ställs inför i våra olika roller, låter vi det kroppsliga, mentala, psykiska, själsiga och det andliga vara oskiljaktiga. Medmänniskans speciella sammansättning av erfarenheter och utbildningar, ger denna handledning en unik prägel.   Hjälp med SIP-möte

 

  • Denna tjänst är till för att hjälpa utsatta människor som hamnat mellan stolarna i systemen. I egenskap av terapeut, beteendevetare, egen erfarenhet av utsatthet, samt egen erfarenhet av att själv ha suttit på olika stolar i systemen, hjälper jag till med att reda ut var det gått snett och hur vi tillsammans kan göra annorlunda till förmån för den utsatta personens bästa. Och samtidigt se till att fylla dennes grundläggande behov (enl. Maslows behovshierarki) för att kunna ta sig vidare i livet med en känsla av samhällstillhörighet och meningsfullt sammanhang (Kasam). Jag vänder mig till dig som utsatt och välkomnar varmt samverkan med beslutsfattare på alla positioner i vår systemstruktur i syfte att underlätta insatser från berörda instanser.   Föreläsning om det vi kallar för självmord och beteendets uppkomst

 

  • I syfte att ge nya perspektiv i ämnet suicid och psykisk (o)hälsa, erbjuds denna föreläsning med en ny syn på våra beteenden och dess uppkomst (har bl a hållits för psykoterapistudenter).   Föreläsningar, kurs, utbildning

 

  • Dessa delar sätts upp på begäran. Innehåll och upplägg anpassas till kundens önskemål och sammanhang.


 

     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

 

   Exempel på fördelar med inre förändringsarbete:

 

   - På personlig nivå kommer ökad självkännedom, attraktivare utstrålning, ökad livskvalité och en mer

     glädjefylld inställning till livet i allmänhet, att ta form.

 

   - På par- familje- grupp- och organisationsnivå kommer bl a ökad förståelse för varandra, bättre samarbete
     och ökad vilja att ta eget ansvar att växa fram, genom effekten av att var och ens inre fördjupning även
     stärker tilliten, tryggheten och känsla av mening i ett större sammanhang.

 

     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

 

Priser

 

Samtliga sessioner under rubriken "personlig utveckling" pågår mellan 45 och 75 minuter per tillfälle. Detta spann för att hitta ett avslut som inte bryter mitt i en pågående process. Om du inte vet vad som passar just dig bäst, erbjuds kostnadsfri rådgivning per telefon där vi klargör det tillsammans.

 

Varje session debiteras 800:- per person.

Samtal för par debiteras 1200:- och för familj 1800:- per tillfälle. Grupper debiteras enligt överenskommelse.

Samtal, coaching och mentorskap kan även utföras per telefon eller skype.

Betalning tas emot via swish, kontanter, alternativt fakturering.


Hjälp med SIP-möten avhandlas individuellt beroende på personens förhållanden.


Handledning prissätts beroende på omfattning och kundens önskemål.


Föreläsningar, kurser och utbildningar offereras.

 

Kontakta mig

---------------------------------------------------------------------------------

~ When you are bored and nothing seems to happen, everything actually happens ~


~ When you seems to be subjected of everything, nothing really happens ~

----------------------------------------------------------------------