Utbildningar

Utbildningar (och några erfarenheter)

 


Föreläst som YAM-instruktör, KI, NASP


Arbete som pedagog och teamledare på boende för autism

 

Deltagit i Nationella konferensen om suicidprevention 2015, 2017

 

Mentorutbildning, Br. Tranberg

 

Meditationskurs Vipassana Ödeshög, Ädel tystnad, 10 dgr


Intervju och samtalsmetodik I, Gbgs Universitet GU 15hp

 

Forskningsmetodik (C-uppsats), GU 30hp

Stigmatisering av personer med diagnosen depression och social fobi

 

Personlighet och hälsa (B-nivå), GU 15hp

 

Kognitiv psykologi och metod (B-nivå), GU 15hp

 

Evolutionsbiologi, GU 7,5hp

 

Biologi för filosofer, GU 7,5hp

 

Psykologi (A-nivå), Högskolan Väst Trollhättan 30hp

Psykologin som vetenskap, Biologisk psykologi, Kognitiv psykologi,

Personlighetspsykologi, Socialpsykologi

 

Teoretisk filosofi Grundkurs, GU 30hp

Medvetandefilosofi, Representation och minne i neurala nätverk,
Artificiell intelligens och mänskligt tänkande

 

Praktisk filosofi Grundkurs, GU 30hp

Moralfilosofins historia, Etik, Politisk filosofi, Rättsfilosofi,
Religionsfilosofi, Estetik

Energi och Miljö, Distansutbildning Högskolan Gotland 7,5hp

- Grundl. kunskaper om energiproduktion o konsumtionens miljöpåverkan

- energiteknik, energieffekt och konsumtionshållbarhet

 

Igångsättare för självhjälpsgrupper Solkatten Gbg

Starta grupper för självhjälp enligt specifik metod


(Utbildningar och erfarenheter före 2010 har inte tagits med)