Om mig

Kort om människan bakom Medmänniskan

 

 

Under stora delar av mitt liv hade lidandet ett starkt grepp om mig. En dag, hösten 2008, påbörjades något inom mig. Något som jag inte medvetet sökt, något djupare mänskligt kom till mig. Jag visste inte vad det var eller hur jag skulle ta mig an det på den tiden. Under ett par veckor pågick vad jag då kallade för ett insiktsregn och de påföljande månaderna levde jag i ett tillstånd av frid, harmoni och glädje och reagerade på att jag upplevde att jag inte längre hade några frågor. Men samtidigt inga svar. Jag förstod, men kunde inte förklara. Flera år senare började jag förstå vad det handlade om, när en före detta skogsmunk talade om för mig att jag varit med om vad buddhister kallar för uppvaknande. Men, för mig handlade det inte om religion. Detta var något bortom det. En inre fördjupning hade tagit sin början, som med tiden kom att ge mig djupare och djupare förstålese av mig själv och människan på alla plan.

 

Det tog ett antal år innan jag kunde sätta några bra ord på det som hänt mig, men har nu nått en punkt där jag känner mig bekväm att prata om det i olika sammanhang. Samtidigt är det ett oundgängligt och värdefullt fundament till förståelse av människan tillsammans med mina utbildningar, min yrkeserfarenhet och möten med människor. Sammantaget har detta givit mig en bredd där jag kan möta och hjälpa människor på många olika plan med många olika bakgrunder, tillstånd och strukturer.

 

Numera kan jag se mig själv, andra människor och min omvärld med helt nya perspektiv, samtidigt som jag fortfarande har tidigare perspektiv med mig. Idag vill jag, bland mycket annat, berätta, inspirera och göra människor nyfikna på denna inre välgörande del av oss. I syfte att stärka den psykiska hälsan och komma närmare själen.

 

Jag ser mig främst som medmänniska, men har också avlagt akademisk beteendevetarexamen och även bland annat, intervju- och samtalsmetodik, igångsättarkurs för gruppsamtal, meditationskurs, mentorutbildning och YAM-instruktörsutbildning. Den största delen av mig och det som kommit att bli mitt viktigaste verktyg, är dock det mina sinnens upplevelser i mina erfarenheter, givit mig känsloskap om (inre fördjupning). Vilket innebär en allt ökad förståelse av vad det är att vara människa och att lära känna varje del av sig själv.  Och att kunna och ha modet att visa emotionell samhörighet (känsloskap) i möte med andra. Det är min ständiga strävan, att i allt högre grad och över tid vara representant för.


Äkta  känslomässiga möten, ett inre möte, gärna med någon som själv varit med om svåra händelser och utmaningar i livet och sedan gjort sig av med energi- känslolåsningar (rädslor) är ett mänskligt behov. Det jag erbjuder i olika samtalsformer kallar jag ibland för helande eller frigörande samtal, vilket syftar till vad som händer i genuina emotionella möten. Förståelse av våra energiers rörelse, i det synliga såväl som i det osynliga, dynamiska och statiska processer, närvarons och stillhetens betydelse för vår läkningsförmåga (fysiskt, psykiskt, mentalt) och genom holistisk förståelse av hur medvetandet fungerar, ser jag som nödvändiga fundament för att uppnå optimal hälsa.


Ett möte med mig är således  även ett möte med sig själv. Vad jag erbjuder hittar du bl a här. Bakrunden till vad jag erbjuder, bygger på mina utbildningar, yrkeslivserfarenhet, min livshistoria och möten med alla människor genom åren. Och jag kan idag, med den basen, erbjuda mig både som vetenskapsutövare och som erfarenhetskomplement (känsloskap) till samhällsstrukturen. Aspekten av egen erfarenhet tillsammans med utbildning och verifierad yrkeskompetens, är en viktig faktor för goda resultat (jfr peer support) och ytterligare en styrka hos mig i min profession.

 


Må väl och väl mött därute!