Känsloskap

 

Känsloskap

Den i känslan beprövade erfarenheten

  

Inledningsvis vill jag bara påminna om att det jag skriver om, egentligen inte går att beskriva med ord. Men, vi behöver kommunicera och dryfta olika ämnen av olika anledningar som människor och skriften är ett av våra verktyg. Min anledning är kort och gott att jag vill dela med mig.

 

Jag definierar begreppet känsla via våra sinnen. Alla sinnen. Smak, lukt, syn, hörsel känsel och medvetandet. Alla dessa samverkar varje ögonblick av våra liv för att ge oss information om den rådande situationen, om det finns mat, om jag kan känna mig trygg, om jag är välkommen, om det råder fara osv. Känslan lämnar inget övrigt att önska om vi verkligen ”lyssnar” på den. Vi är vandrande antenner och det ska vi ta vara på.

 

Den mänskliga naturen bygger på känslor så som jag definierar den. En gång i tiden, innan vi hade språket, kommunicerade vi med läten det som känslolivet ville förmedla andra. Precis som alla djur och fåglar fortfarande gör. Först känner in, sedan förmedlar. Inget intellektuellt emellan. Ett akademiskt ord för det är reciprocitet. Att verka för sin och sin populations överlevnad genom förståelsen att jag som enskild individ har störst chans att överleva om jag värnar om andra genom samarbete. Detta är en komplementerande förståelse till hur känsloskap inte är en individuellt isolerad företeelse och samtidigt innehar en oändlig komplexitet. Att leva på detta vis är direkt hälsosamt för alla.

Fortskridandet i mänsklighetens historia har lett till ett allt ökat individualiserat klimat, där vi på olika sätt kommit ifrån den vackra natur jag beskrev ovan. Intellektet och jaget har fått större utrymme, till förmån för att sätta individen och konkurrens i första rummet. Att föra sitt leverne på det sättet är direkt ohälsosamt för oss alla.

 

Känsloskap står som kontrast till vetenskap. Vetenskap har sitt värde, men kan inte med sin metodik få samma grepp över helheten som känsloskap kan. Vetenskap främjar auktoritetstro, att någon annan (vanligtsvis någon ”expert”) ska kunna dig bättre än dig själv och det faller på sin egen orimlighet. Känsloskapet för dig tillbaka till tron på dig och vad dina känslor förmedlar. Känsloskap är fritt från bevis, eftersom det inte går att bevisa en känsla med traditionella metoder. Och det behövs inte. I känslan bara vi vet saker som till exempel att jag är kär, att jag är glad, att jag är arg osv. Inga bevis inför andra behövs. Din känsla är ditt unika bevis för dig. Orsaken till olika tillstånd kan däremot vara nyttiga att ta reda på för välmåendets skull. Det fiffiga med det, är att vägen dit också går via känslan. Känslan hjälper dig även till närvaro och närvaro hjälper dig hitta känslan. Inte nog med det, det är i närvaro och mötet med känslorna som cellerna mår som allra bäst och kan reparera och återhämta sig. Allt för den mentala och fysiska reningens skull. Win, win i sitt esse.

 

Vi behöver mer och mer förstärka vår inneboende förmåga att ”läsa av" vad känslolivet förmedlar. Och det är i upptäckterna av vårt känsloliv som vi kan lära känna oss själva och skilja på vad som är jag och vad som är annat. Det är också i känsloskapet som vi kan förstå att: ”Metoder och förklaringsmodeller är bra, så länge vi inte använder dom som metoder och förklaringsmodeller”.

 

Lansering av begreppet känsloskap och dess innebörd, är inte bara bra som kontrast till vetenskapen, utan även viktig för det nya mänskliga förhållningssättet. Den embryologiska processens prioriteringsordning, visar dessutom att känsla är kunskapens moder.

 

 

Med känsla för dig

-------

Stefan Alldén

©

Mannerfelts plats 3A

504 31 Borås

(Ljusstrålens lokaler)