Utbildningar

Utbildningar (och några erfarenheter)

 


Föreläst som YAM-instruktör, KI, NASP


Arbete som pedagog och teamledare på boende för autism

 

Deltagit i Nationella konferensen om suicidprevention 2015, 2017

 

Mentorutbildning, Br. Tranberg

 

Meditationskurs Vipassana Ödeshög, Ädel tystnad, 10 dgr


Intervju och samtalsmetodik I, Gbgs Universitet GU 15hp

 

Forskningsmetodik (C-uppsats), GU 30hp

Stigmatisering av personer med diagnosen depression och social fobi

 

Personlighet och hälsa (B-nivå), GU 15hp

 

Kognitiv psykologi och metod (B-nivå), GU 15hp

 

Evolutionsbiologi, GU 7,5hp

 

Biologi för filosofer, GU 7,5hp

 

Psykologi (A-nivå), Högskolan Väst Trollhättan 30hp

Psykologin som vetenskap, Biologisk psykologi, Kognitiv psykologi,

Personlighetspsykologi, Socialpsykologi

 

Teoretisk filosofi Grundkurs, GU 30hp

Medvetandefilosofi, Representation och minne i neurala nätverk,
Artificiell intelligens och mänskligt tänkande

 

Praktisk filosofi Grundkurs, GU 30hp

Moralfilosofins historia, Etik, Politisk filosofi, Rättsfilosofi,
Religionsfilosofi, Estetik

Energi och Miljö, Distansutbildning Högskolan Gotland 7,5hp

- Grundl. kunskaper om energiproduktion o konsumtionens miljöpåverkan

- energiteknik, energieffekt och konsumtionshållbarhet

 

Igångsättare för självhjälpsgrupper Solkatten Gbg

Starta grupper för självhjälp enligt specifik metod


(Utbildningar och erfarenheter före 2010 har inte tagits med. Vissa delar före 2010 återfinnes under fliken "En annorlunda portfolio")

Mobil, digital mottagning

Hembesök

Föreläsningar mm

Läs mer här