En annorlunda portfolio

 

Den i känslan beprövade erfarenheten av att…… föreläsa på IBIS i Göteborg.


… ha deltagit i Kraftsamling psykisk hälsa SKL (numera SKR).


… medverkat under Psykiatrins dagar i Borås.


… hjälpa människor med SIP-möten.


… hållit en föreläsning på Linköpings universitet om självupplevda erfarenheter och upplevelser av det vi kallar för självmord.

 

… hållit föreläsningsserien "Kvällar tillsammans" vilket även är en ny typ av teoribildning för beteenden/medvetandet (Filmklipp
    borttagna tillsvidare).


… ha blivit spontanintervjuad av P4 Sjuhärad om Backabranden i Göteborg 1998. Under sista minuten får jag ordet.


… ha verkat som YAM-instruktör.

 

… prata om boken på bokmässan 2017. - Läsvärt innan lyssning: Mitt inlägg på FB 2018-10-01.

 

… ha sponsrat och haft egen monter och posterSP konferens 2017.

 

… gått kurs och fått certifikat med tillstånd att verka som YAM-instruktör.

 

… ha författat och givit ut en bok.

 

… ha gjort och gör omvärldsbevakning/analys på mitt alldeles egna vis. Förutom traditionell akademisk kunskap och allmän media-
   bevakning har jag läst mängder av artiklar och sajter med bortomakademisk information och alternativa nyhetssajter för att
   kunna kontrastera och se saker ur andra perspektiv. På bl a områden såsom mental och fysisk hälsa, kvantfysik, morfogenetiska
   fält, medvetandet, själsmedvetenhet, religionsståndpunkter, andlighet, genuin filosofi, compassionforskning, TED-talks, alternativ
   minnesteorier, myter om maten vi äter, myter om vetenskap, myter om vaccin, syra- basbalansen i blodet, fraktalstrukturer, och
   mycket, mycket mer.

 

… sålla och verifiera information med känsloliv och tanke i samspel.

 

… ha träffat och känt av alla möjliga människor.

 

… ha myntat begreppet - Känsloskap (feelingship eller emotionship på engelska).

 

… få till stånd möten med medmänniskor som egentligen inte velat tala med mig och efteråt velat träffa mig igen.

 

… startat Youtubekanal (vilande tillsvidare).

 

… starta gillasida.

 

… ha varit tvungen att släppa nya och gamla relationer för att inte bli hindrad i min tro på mig själv.

 

… tidigare föraktat förlovning och giftermål och nu ha både friat och förlovat mig med min älskade Erika.

 

… ha haft kurser ihop med Erika.

 

… ha hållit föreläsningLjusstrålen.

 

… ha medverkat i två av böckerna i serien ”Hälsa och folkbildning”.

 

… ha fått två krönikor publicerade i Tidningen Kulturen (här och här). (betalvägg)

 

… ha sprungit Lidingöloppet och cyklat Vätternrundan.

 

… ha tränat hårt och provat olika kosthållningar ihop med det.

 

… vara socialt uttorkad och inte haft någon att höra av sig till.

 

… ha genomdrivit Medmänn-tian med de sista besparingarna.

 

… ha upplevt att alla pengar tagit slut utan att ha någon att vända sig till och samtidigt vara utfryst från arbetsmarknaden.

 

… många gånger fastat på citronvatten och te och som längst i 21 dagar.

 

… ha levt helt utanför trygghetssystemen.

 

… ha levt som flykting i sitt hemland.

 

… ha rest till olika länder under livet.

 

… ha hållt föreläsning på Nationella konferensen om suicidprevention i Örebro 2015.

 

… tidigare haft närmast dödsångest inför muntliga framträdanden och nu kunna hålla egna föreläsningar.

 

… ha blivit avvisad och vänd ryggen otaliga gånger i svåra situationer.

 

... ha utforskat, kontemplerat över och allteftersom i större omfattning, vidgat förståelsen av hur allt hänger samman.

 

… ha förstått att förmågan att visa empati är avhängigt hur mycket känslor man mött i sitt egna liv och hur mycket erfarenheter

     av separation man har.

 

… ha stöttat många människor ideellt utan att någon vetat om det eller att ha berättat för någon.

 

… befinna sig i svåra situationer utan att få hjälp eller stöd.

 

… faktiskt också komma i kontakt med själen mer och mer.

 

… medvetet arbeta med att komma närmare och närmare sin själ.

 

… ha arbetat hårt med att avidentifiera mig från allt möjligt.

 

… ha gått en quantumfysisk mentorutbildning.

 

… köpa husbil och flytta ut i den och haft som enda bostad i två år.

 

… bryta upp förhållandet, sälja hus och göra sig av med allt materiellt än en gång.

 

… ha fått jobb som pedagog och teamledare på ett boende för medmänniskor diagnostiserade med autism.

 

… ha genomfört en tio-dagars Vipassana meditationskurs i ädel tystnad.

 

… upplevt drömmen om att bo lugnt och fridfullt på landet igen, gå i stöpet.

 

… ha haft egen traktor och en väg på en kilometer att sköta själv.

 

… ha köpt ett andra hus på landet.

 

… ha tagit examen som beteendevetare.

 

… förstå att människors leverne inte alltid är i paritet med deras lärande.

 

… bli behandlad som ett objekt i en situation när en människa behöver all tänkbar medmänsklighet och värme.

 

… funderat på hur man kan se på beteendet om man byter begrepp från självmord till själamord.

 

… ha läst intervju och samtalsmetodik (MI).

 

… ha skrivit c-uppsats om ”Stigmatisering av personer med diagnosen depression och social fobi”.

 

… ha läst grundkurs, personlighet och hälsa, kognitiv psykologi och metod i psykologi.

 

… ha läst biologi för filosofer.

 

… ha läst evolutionsbiologi.

 

… ha läst praktisk och teoretisk filosofi.

 

… ha läst distanskurs i energi och miljö.

 

… ha läst in engelska som förberedelse för universitetsstudier.

 

… ha varit nyfiken på och utforskat det bortombegreppsliga.

 

… inse skillnaden mellan att veta och förstå.

 

… ha lärt känna del för del av mig själv och styrkan det medför.

 

… ha blivit igångsättare för grupper på ett självhjälpshus och själv gått i grupp.

 

… varit på mängder av platser i kontemplation över livet, över varför, över vad det är att vara människa.

 

… ha varit med om ett uppvaknade / medvetandeförändring och uppleva hur alla frågor bara försvann.

 

… ha ställt mig frågan: ”Kan naturen göra fel?”

 

… ha ställ mig själv frågan: ”Varför skulle det vara mer fel mig än på andra?”

 

… i stora delar av mitt liv levt i stor vilsenhet inför livet.

 

… ha köpt lägenhet och allt nytt till den i syfte att visa andra hur lätt det är att leva ett konformt liv.

 

… ha haft ett starkt rättvisepatos.

 

… ha upplevt utanförskap på arbetsplatser.

 

… ha jobbat ytterligare sex år i industrin.

 

… ha jobbat som snickare i ett knappt år.

 

… ha haft ett vikariat som trädgårdsanläggare.

 

… ha kört lastbil i tre år.

 

… ha jobbat i industri i sex år.

 

… ha upplevt den psykiatriska apparaten.

 

… ha upplevt total inre disharmoni.

 

… ha upplevt hur identifierad jag varit med det materiella av både mig själv och andra.

 

… ha sålt hus och allt materiellt.

 

… ha upplevt drömmar gå i kras.

 

… ha haft fyrhjulsdriven fyrhjuling.

 

… ha byggt en gäststuga helt på egen hand.

 

… gå upp tidigt på morgonen och tända kaminen och känna värmen stråla.

 

… ha huggit ved inför värmande brasor på vintern.

 

… ha beskådat massor av vilda djur från altanen.

 

… ha tagit hand om en utsvulten herrelös katt.

 

… ha plockat mängder av svamp och bär.

 

… ha varit extremt fågelintresserad under en period.

 

… ha jobbat kort på snickerifirma.

 

… ha haft en egen liten snickeriverkstad och tillverkat trähantverk, från idé och träd på rot till färdigt hantverk.

 

… ha designat sin egen trädgård.

 

… ha odlat mängder av bl a grönsaker och potatis, ätit själv och delat med mig.

 

… ha köpt ett första hus på landet med dröm om frihet.

 

… i ensamhet och sällskap fiskat hundratals eller kanske till och med tusentals timmar både i sjöar och på havet.

 

… ha fiskat hummer själv och fått en riktig bamsing på 2,5 kg.

 

… ha mekat med moppe, motorcyklar, bilar och båtar och fått det att fungera.

 

… ha tagit kustskepparexamen och maskinintyg.

 

… ha haft egna båtar och blivit bestulen på en av dom.

 

… ha haft egna motorcyklar och blivit bestulen på en av dom.

 

… ha haft stort intresse för elektronik och byggt bl a eget MC-larm och intercom.

 

… ha gjort militärtjänstgöring som ställföreträdande kokgruppchef.

 

… ha jobbat fem år på ett konstruktionskontor.

 

… ha jobbat på Mc Donalds och flyttfirma under studietiden.

 

… ha läst fyraårig teknisk med inriktning på bygg.

 

… ha tagit körkort i tre omgångar, bil, mc och lastbil med tungt släp.

 

… ha praktiserat på äldreboende, bilverkstad, byggnadsfirma och skyltfabrikant.

 

… ha snattat och känt skammen när föräldrarna fått reda på det och bestraffat mig.

 

… spelat fotboll och ishockey under kort period.

 

… ha spelat handboll i många år och ha varit på handbollsläger flertalet gånger.

 

… ha blivit inkallad till studierektorn för att få skäll.

 

… ha blivit sårad och att ha sårat.

 

… ha blivit mobbad och att själv ha mobbat.

 

… ha blivit slagen och att själv ha slagit.

 

… ha byggt radiostyrda modellflygplan och flugit med dom.

 

… apa efter andras beteende för att försöka få kärlek.

 

… ha byggt egen lådbil.

 

… avsaknaden av självkänsla ledde till att leva helt genom andra.

 

… otryggheten ledde till total avsaknad av självkänsla.

 

… ha haft en förvirrande och otrygg uppväxt.

 

——————————————————————————————————————————

 

 

… och förstås mycket, mycket mer, där boken fyller ut ytterligare.

 

… tar och tagit lärdom av livet och redovisar delar av insikterna i bl a boken.

 

 

Detta är min levande och fortlöpande portfolio i min beprövade erfarenhet - Den i känslan upplevda och beprövade erfarenheten - det jag kallar känsloskap.

 

Denna bas är även min ständiga drivkraft till att i allt jag gör och i allt större omfattning över tid, i samverkan bidra med min beskärda del, för att människan skall bli fri från sitt inre lidande.

 

Begrepp som: öppenhet, medmänsklighet, compassion, generositet, kärleksfullhet, glädje, ärlighet, tålamod, ansvar, likabehandling, sårbarhet, förlåtelse och försoning, är några av mina ledstjärnor på vägen dit.

 

Vi bor på samma jord och livets resa är för oss alla att hjälpas åt med och jag ser fram emot kontinuerligt nya och gamla möten i denna vidsträckta era av gränslös samverkan.

 

 

Vi hörs och ses därute, allteftersom!

 

 

Med värme

Stefan

 

—————————


Mobil, digital mottagning

Hembesök

Föreläsningar mm

Läs mer här