Om olika själar

Själsfrände - Tvillingsjäl - Tvillingflamma*      *      *      *      *      *      *


Begreppen har vi alla lite olika ingångar till och kan därför vara lite illusoriska. Men, jag tänkte med denna skrift, ge er en inblick i min värld kring dessa tre: Själsfrände - Tvillingsjäl - Tvillingflamma


Till att börja med vill jag beskriva vår tillvaro här på jorden som att vi är här för att lära oss så mycket som möjligt om vad det är att vara människa. Vägen dit går via det vi kallar för sinnen och känslor. Det är det jag kallar för känsloskap. Vidare kan man beskriva det som att själen får den livsresa som passar just den i detta livet och återkommer i nästa liv för att ta itu med nya utmaningar. Det pratas även en del om att själar kan vara olika gamla och det är något som känns sant för mig (i ”mitt” känsloskap). Jag skulle vilja prata om gamla själar i termer av att de varit på jorden väldigt många gånger. I den eran kan de som är långt gångna, enligt detta sätt att tala om gamla själar, välja sitt nästa liv beroende på vilket syfte man har. Inom buddhismen kallar man det för Lamor som ett annat exempel på hur man kan prata om det. Reinkarnation och dess ursprung är också ett begrepp man kan fundera kring.


Vidare skulle man kunna säga att alla människor på jorden är själsfränder på olika nivåer. I varje möte med en annan människa kan vi lära oss något om oss själva om vi är närvarande och känner in våra sinnens signaler. Gör vi inte det, går det inlärningstillfället förlorat och vi kommer att få möta ett nytt. Ett nytt möte med samma eller en annan människa. Man kan även förklara det med att vi möter de som har samma frekvens som oss själva. Vi attraherar varandra. När läxan är avklarad förändras frekvensen och vi är redo att möta nya individer. I vårt paradoxala Universum är det dessutom ofta så att de som känns svårast att möta är de vi har mest att lära av. Själsfränder kan bilda parrelationer, men blir sällan långvariga eller skänker någon djupare lyckokänsla över tid. Jag skulle vilja porträttera det som att vi i denna typ av parrelation bedövar mycket av det som vi ännu inte är redo att möta.


Enligt tidigare resonemang är även tvillingsjälar själsfränder, men på en annan nivå (en annan frekvens). Det finns förstås ingen tydlig vattendelare som skiljer dessa åt, utan det är en gränslös skala i övergången, men återigen begrepp för att beskriva och tala om vår utveckling som människor. Ett sätt att se på tvillingsjälar som bildar par, är att de båda är beroende av vackra sidor hos varandra. Man mår bra eftersom den andre i relationen har det man ännu inte nått i sig själv. Sättet att beskriva detta liknar själsfränder, men det är på en djupare nivå än själsfrändernas. Jag kallar detta för medberoende (medberoende kan även användas i en annan betydelse). Allteftersom de båda i olika takt öppnar upp nya vackra dörrar inom sig, minskar det beroende som inledde relationen. I dagligt tal säger man ibland att vi ”växer ifrån varandra”. Denna typ av relation är vanlig bland det som jag beskriver som tvillingsjälar. Man träffas under en period och hjälper varandra att öppna vackra dörrar tills man är klar att gå vidare. Det kan vara kort eller mångårigt förhållande, men tvillingsjälar är oftast inte ämnade att leva resten av livet med varandra. Lite djupare vänskap kan också vara vanligt bland tvillingsjälar.


Sista relations- och själsstadie, enligt denna beskrivning, är tvillingflamma. Dessa själar har troligen valt sitt liv (enligt ovan) och ju äldre de är (renare, kraftigare och stabilare energistruktur), desto större chans är det att de befinner sig på jorden samtidigt. Om de inte träffas har de ändå mycket god kontakt med det själsliga. Om de träffas, inträffar ganska omgående en otvivelaktig känsla hos de båda om att det är dom som ska leva livet ut tillsammans. Ibland bekräftas deras själsliga identitet genom de som har möjlighet att ta emot det (vanligtvis genom dom vi kallar för medium), men även på andra sätt. Det står även klart att syftet inte går att förverkliga utan varandra. Man kan även beskriva det i termer av Yin o Yang. Dessa båda kommer nu att möta sår på djupa nivåer för att hjälpa varandra med den utrensning som är nödvändig för att nå den rena kärleken, vilken i sin tur är nödvändig för att kunna följa det gemensamma syftet. Ju svårare sår, desto starkare kärlek om man lyckas ta sig ur det.


Informationen som bekräftar paret är något som bara är för paret i sig och kan inte bevisas med traditionella metoder, utan även här förlitar sig de båda helt och fullt till sin kontakt med hjärtat, intuitionen och guidningen (känsloskap). Man kan även tänka sig att olika grader på tvillingflamnivån förekommer. Kanske lite grand som dangraderingen i karate, fast med mjukhet, värme och kärleksfullhet.
*       *       *       *       *       *       *Det här var en av alla beskrivningar på hur man kan se på det vi kallar för själar och deras respektive syfte. Inget stadium är bättre eller sämre än något annat och det finns inga tydliga gränser dom emellan. Vi har olika syfte och hjälps alla åt för att få balans, harmoni och ökad medvetenhet här på jorden, oavsett vilken kugge i maskineriet vi är. Var och en kan själv avgöra vad som känns sant för sig själv bortom begreppen och förmodligen finns det lika många begreppsliga beskrivningar som det finns själar på jorden. Många med subtila skillnader i sina respektive uttryck. Kanske har du dina egna?
Med kärlek

Mobil, digital mottagning

Hembesök

Föreläsningar mm

Läs mer här