Om mig

Kort om människan bakom Medmänniskan

 

 

Under stora delar av mitt liv hade lidandet ett starkt grepp om mig. En dag, hösten 2008, påbörjades något inom mig. Något som jag inte medvetet sökt, något djupare mänskligt kom till mig. Jag visste inte vad det var eller hur jag skulle ta mig an det på den tiden. Under ett par veckor pågick vad jag då kallade för ett insiktsregn och de påföljande månaderna levde jag i ett tillstånd av frid, harmoni och glädje och reagerade på att jag upplevde att jag inte längre hade några frågor. Men samtidigt inga svar. Jag förstod, men kunde inte förklara. Flera år senare började jag förstå vad det handlade om, när en före detta skogsmunk talade om för mig att jag varit med om vad buddhister kallar för uppvaknande. Men, för mig handlade det inte om religion. Detta var något bortom det. En inre fördjupning hade tagit sin början, som med tiden kom att ge mig djupare och djupare förstålese av mig själv och människan på alla plan.

 

Det tog ett antal år innan jag kunde sätta några bra ord på det som hänt mig, men har nu nått en punkt där jag känner mig bekväm att prata om det i olika sammanhang. Samtidigt är det ett oundgängligt och värdefullt fundament till förståelse av människan tillsammans med mina utbildningar, min yrkeserfarenhet och möten med människor. Sammantaget har detta givit mig en bredd där jag kan möta och hjälpa människor på många olika plan med många olika bakgrunder, tillstånd och strukturer.

 

Numera kan jag se mig själv, andra människor och min omvärld med helt nya perspektiv, samtidigt som jag fortfarande har tidigare perspektiv med mig. Idag vill jag, bland mycket annat, berätta, inspirera och göra människor nyfikna på denna inre välgörande del av oss. I syfte att stärka den psykiska hälsan och komma närmare själen.

 

Jag ser mig främst som medmänniska, men har också avlagt akademisk beteendevetarexamen och även bland annat, intervju- och samtalsmetodik, igångsättarkurs för gruppsamtal, meditationskurs, mentorutbildning och YAM-instruktörsutbildning. Den största delen av mig och det som kommit att bli mitt viktigaste verktyg, är dock det mina sinnens upplevelser i mina erfarenheter, givit mig känsloskap om (inre fördjupning). Vilket innebär en allt ökad förståelse av vad det är att vara människa och att lära känna varje del av sig själv.  Och att kunna och ha modet att visa emotionell samhörighet (känsloskap) i möte med andra. I det strävar jag efter att i allt högre grad, vara representant för det som konventionella metoder inte kunde erbjuda mig i mina svåra stunder i livet. Rätt tolkad, ger boken bland annat inblick i hur jag mött och tvingats möta del efter del i mitt känsloliv, jobbat bort (transformerat) energi- känslolåsningar (rädslor) gång efter annan och blivit bekväm (lärt känna, till förmån för stärkt inre välbefinnande) med dessa delar.

 

Ett möte med mig är således  även ett möte med sig själv. Vad jag erbjuder hittar du bl a här. Bakrunden till vad jag erbjuder, bygger på min livshistoria. Och jag kan idag, med den basen, erbjuda det jag själv saknande i den etablerade samhällsstrukturen. Äkta  känslomässiga möten, ett inre möte, med någon som själv varit med om svåra händelser och utmaningar i livet och sedan gjort sig av med energi- känslolåsningar (rädslor). Det jag erbjuder i olika samtalsformer kallar jag ibland för helande eller frigörande samtal, vilket syftar till vad som händer i genuina emotionella möten. Jag är även självlärd i healing genom förståelse av våra energiers rörelse, i det synliga såväl som i det osynliga, dynamiska och statiska processer, närvarons och stillhetens betydelse för vår läkningsförmåga (fysiskt, psykiskt, mentalt) och genom förståelse av hur medvetandet fungerar (se även boken). I dessa delar kan man med förtroende anlita mig. (Några referenser finner du på sista sidan i denna folder.)

 

Boken, en annorlunda portfolio och Facebook tillsammans är en bra ingång till att få veta ännu mer om mig och hur mina färdigheter vuxit fram genom livets erfarenheter.

Mannerfelts plats 3A

504 31 Borås

(Ljusstrålens lokaler)